CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH VÀ ĐỔI TRẢ DỊCH VỤ

Website và ứng dụng sẽ được bảo hành trong suốt thời gian thời gian khách hàng duy trì hosting hoặc sever tại hệ thống của webthuonggia.com.

Khách hàng được hướng dẫn cập nhật nội dung và sử dụng các chức năng trong suốt thời gian sử dụng sử dụng website và ứng dụng.

Trong trường hợp khách hàng gây ra lỗi sản phẩm, lỗi hệ thống hoặc muốn nâng cấp chức năng mới thì 2 bên sẽ cùng thống nhất để đưa ra phương án giải quyết có tính chi phí.